Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Tinh nguyệt thần thoại (thần thoại trăng sao )

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Tinh nguyệt thần thoại (thần thoại trăng sao )

Cảm âm Tinh nguyệt thần thoại (thần thoại trăng sao )

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Tinh nguyệt thần thoại
Dạo
M’ S’ L’ L’ S’ R’ S’ M’ D’ L
L X D’ R’ M’ R’ M’ L

Vào Bài
M’ R’ D’ R’ D’ X D’ X L S
L D’ X S M
D’ R’ M’ R’ D’ R’ D’ X D’ X L S
L M’ X D’ R’ D’
L D’ X D’ R’ M’ S’ M’
L D’ X D’ R’ D’
D’ R’ M’ R’ D’ R’ D’ X D’ X L S
L D’ X D’ R’ M’ R’
D’ R’ M’ R’ D’ R’ D’ X D’ X L S
D’ S L M’ X D’ R’ D’

ĐK:
M’ S’ L’ L’ S’ R’ S’ M’ D’ L
L X D’ M’ R’ R’ S’ M’
M’ S’ L’ L’ S’ R’ S’ M’ D’ L
M’ R’ D’ R’ M’ R’ M’ L

————-
theo DongMin
D’_R’ D’ Sib D’ Sib L Sib L S F, S Sib L L F D_R.
Sib D’ D’_R’ D’ Sib D’ Sib L Sib L S F, S R’ L L Sib D’ Sib.
F_S Sib L Sib D’ R’ F’_R’, F_S Sib L Sib D’ Sib
Sib D’ D’_R’ D’ Sib D’ Sib L Sib L S F, F_S Sib L L Sib D’ D’_R’ D’ D’
Sib D’ D’_R’ D’ Sib D’ Sib L Sib L S F, Sib F S R’ L L Sib D’ Sib .

ĐK:
D’_R’ F’ F’_S’ *S’ F’ D’ F’ R’ Sib S, S L Sib R’_D’_D’ F’_R’ D’_R’
(lưu ý nốt *S’ là láy từ L’ xuống S’)
D’_R’ F’ F’_S’ *S’ F’ D’ F’ R’ Sib S, R’ D’ Sib R’ D’ D’ R’ S S.
( nốt *S’) giống trên)

Nốt không có dấu [‘] là quãng 1 , có dấu [‘] là quãng 2.

Cảm âm: Tinh Nguyệt Thần Thoại.
Note: Ngấn Lệ Sầu.

Intro:
R’ S-L………
F-S……..
M-F……..
F-S…….
M’ S’ L’ L’ S’ R’ S’ M’ D’ L.
L X D’ R’ M’ R’ M’ L.
——————————–
M’ R’ D’ R’ D’ X D’ X L S.
L D’ X X S M M.
D’ R’ M’ R’ D’ R’ D’ X D’ X L S.
L M’ X X D’ R’ D’.
L D’ X D’ R’ M’ S’ M’.
L D’ X D’ R’ D’.
D’ R’ M’ R’ D’ R’ D’ X D’ X L S.
L D’ X X D’ R’ M’ R’ R’.
D’ R’ M’ R’ D’ R’ D’ X D’ X L S.
D’ S L, M’ D’ X D’ R’ D’.
M’ S’ L’ L’ S’ R’ S’ M’ D’ D’ L L.
L X D’ M’ R’ R’ S’ M’ M’.
M’ S’ L’ L’ S’ R’ R’ S’ M’ D’ D’ L L.
M’ R’ D’ M’ R’ R’ M’ X L.
————————————
M’……….
M’ R’……
S’… F’-S’-F’, M’ R’ D’ R’ M’ R’…….
D’ R’ M’.
S L D’ M’ D’ R’ M’ D’.
————————————-
D’ R’ M’ R’ D’ R’ D’ X D’ X L S.
L D’ X X D’ R’ M’ R’ R’.
D’ R’ M’ R’ D’ R’ D’ X D’ X L S.
D’ S L, M’ D’ X D’ R’ D’.
M’ S’ L’ L’ S’ R’ S’ M’ D’ D’ L L.
L X D’ M’ R’ R’ S’ M’ M’.
M’ S’ L’ L’ S’ R’ R’ S’ M’ D’ D’ L L.
M’ R’ D’ M’ R’ R’ M’ X L.
M’ S’ L’ L’ S’ R’ S’ M’ D’ D’ L L.
M’ R’ D’ M’ R’ R’ S’ M’ M’.
M’ S’ L’ L’ S’ R’ R’ S’ M’ D’ D’ L L.
M’ R’ D’ M’ R’ R’ M’ X L.
M’ S’ L’ L’ S’ R’ S’ M’ D’ L.
M’ R’ D’ M’ R’ M’ L.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply