Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Tình Xưa Nghĩa Cũ 1

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Tình Xưa Nghĩa Cũ 1

Cảm âm Tình Xưa Nghĩa Cũ 1

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âmTình Xưa Nghĩa Cũ

La la đố rế fá mí rế đố
La đố rế rế, đố la đố fa rề sol
Sol fa sol la đố, sol la đố đố mi rê
Rê la sol fa rê đô rêmi rê đô
La la đố rế fá mí rế đố
La đố rế rế, đố la đố fa rề sol
Sol fa sol la đố, sol la đố đố mi rê
Rê la sol fa rê fa đô rê fa
Sol fa sol rế đố la sol fa sol la
La sol la đố rế đố rế mí rế
Rế la đố fá rế đố la đố sol
Sol la sol fa sol fa sol la đố
Fá rế đố la sol la đố rế fá mí rế đố
La đố rế rế, đố la đố fa rề sol
Sol fa sol la đố, sol la đố đố mi rê
Rê la sol fa rê fa đô rê fa
beat tình xưa nghĩa cũ 1
http://adf.ly/1Q8Dgi

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply