Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Tình yêu màu nắng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Tình yêu màu nắng

Cảm âm Tình yêu màu nắng

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Tình yêu màu nắng
Là Đô Là Đô Rê Mi
Là Đô Là Đô Rê Mi
Rê Rê Rê Rê Rê Đô Sì Đô

Là Đô Là Đô Rê Mi
Là Đô Là Đô Rê Mi
Rê Rê Rê Rê Đô Đô

Sòl Sòl Sòl Là Đô Là Rê Rê
Rê Mi Sol Rê Đô Đô Rê Rê
Rê Mi Sol Rê Đô Đô Rê Rê
Rê Mi Sol Rê Mi Sol Rê
Rê Rê Mi Sol

Mi Sol La La
La Si La Si La Sol Mi Rê Mi Sol Sol
La Sol La Sol Mi Sol Rê Rê Mi Sol La
Rê Mi Sol La Mi Sol Rê

Đô Đô Rê Mi Sol La La
La Si La Si La Sol Mi Rê Mi Sol
Mi Sol La Si La
Mi Sol La Sol
Mi Mi Mi Rê Mi Sol Rê Mi Sol Rê Đô

bản 2
Re fa re fa fa la
Re fa re fa fa la
sol sol sol sol fa fa,
Re fa re fa fa la
Re fa re fa fa la
sol sol sol sol fa fa

re re re re fa re sol sol
sol la do2 sol fa re sol sol
sol la do2 sol fa re sol sol
sol la do2 sol la do2 sol
sol sol la do2

Chorus :
la do2 re2 re2
re2 mi2 re2 mi2 re2 do2 la sol la do2 do2
re2 do2 re2 do2 la do2 sol, sol la do2 re2
sol la do2 re2 la
do2 sol
fa fa sol la do2 re2 re2
re2 mi2 re2 mi2 re2 do2 la sol la do2
la do2 re2 mi2 re2, la do2 re2 do2
la la la sol la do2, sol la do2 sol fa

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply