Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất (世上只有妈妈好伴奏)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất (世上只有妈妈好伴奏)

Cảm âm Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất (世上只有妈妈好伴奏)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất
(世上只有妈妈好伴奏)
trích Lãng tử Đông Kết

dùng sáo trúc sol trầm G4
R2 Đ2 L Đ F2 R2 Đ2 R2
L Đ2 R2 Đ L S F R2 Đ L S
S S L Đ2 Đ2 R2 L S F
Đ L S F R F Đ

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply