Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Trong gió có đám mây mưa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Trong gió có đám mây mưa

Cảm âm Trong gió có đám mây mưa

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Trong gió có đám mây mưa

hoặc
Mi2 la2 la2 mi2 sol2 la2 sol2 la2
La2 mi2 sol2 la2 sol2 mi2
La2 mi2 sol2 la2 sol2 mi2
Re2 la do2 re2 do2 la

Mi2 la2 la2 mi2 sol2 la2 sol2 la2
La2 mi2 sol2 la2 sol2 mi2,
La re2 re2 la do2 re2 do2 re2,
Do2 re2 mi2 la2 si2 la2 sol2 la2
———
,La2 si2 do3 si2 la2 sol2 mi2 la2,
Mi2 sol2 la2 do3 si2 la2 sol2 mi2,
La2 si2 do3 si2 la2 sol2 mi2 la2,
Mi2 sol2 la2 do3 re3 do3 si2 la2 si2,

Mi2 do3 si2 la2 son2, mi2 la2 son2 fa2 mi2,
Do2 re2 mi2 la2 sol2 la2 sol2 la2,
Mi2 do3 si2 la2 son2,mi2 la2 son2 fa2 mi2,
Do2 re2 mi2 la2 sol2 la2 sol2 la2

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply