Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Túy Hồng Nhan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Túy Hồng Nhan

Cảm âm Túy Hồng Nhan

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Túy Hồng Nhan – phjm Thủy Hử
vjết thường là q1
vjết hoa là q2

D l l D si s l
l D D l l M R
D si m
D si s m r s m
l m r s m r m
l M M
R D si s m l
si s s r m s m
l M R S M R D l
si s s m l s l
M R D l s l m
D l si s l M R
D si l s s m l
l M R D si s s l

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply