Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Tuyết Rơi Đêm Giáng Sinh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Tuyết Rơi Đêm Giáng Sinh

Cảm Âm Tuyết Rơi Đêm Giáng Sinh

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm Âm Tuyết Rơi Đêm Giáng Sinh
Đóng Góp cảm âm Neij Huỳnh

Fa Fa La Son Đồ, La-Sib Đố La Fa
Rế Rế Rế Đố La, Rê Mi Fa Son
Fa Fa La Son Đồ, La-Sib Đố La Fa
Rế Rế Rế Đố La, Rê Fa Mi Fa
~ Violin~
Fa Fa La Son Đồ, La-Sib Đố La Fa
Rế Rế Rế Đố La, Rê Mi Fa Son
Fa Fa La Son Đồ, La-Sib Đố La Fa
Rế Rế Rế Đố La, Rê Fa Mi Fa
~ Violin~
Fá Rế Rế Fá Đố, Fa Fa Son La Sib Son
Fa Rế Rế Đố, Son La La Son Fa, Fá Mí Rế Đố
Rế Đố Fá Rế Rế Fá Đố, Fa Fa Son La Sib Son
Fa Rế Rế Đố, Son La La Son Fa, Fá Đố Sib La Sib La Son Fa.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply