Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Và Em Chờ Anh.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm Và Em Chờ Anh.

Cảm âm Và Em Chờ Anh.

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Và Em Chờ Anh.
By Ngấn Lệ Sầu.

S S S S S L X D’, D’ M D’ D’ X L S.
M F S S D D D D, M F S S D D R-M R.
S S S S S L X D’, D’ M D’ D’ X L S.
M F M F S F M S F.
L L L L L L L R’-M’ R’.
R L…. X X X D’ X L S.
M F M F S F M F.
L D’ R’ M’ F’ M’ F’ R’.

S D’ R’ M’ R’ M’ S’ S’ S’ L’ R’.
D’ R’ M’ R

‘ M’ D’ X.
S D’ R’ M’ R’ M’ S’ S’ S’ L’ R’.
D’ X D’ X D’ R’-M’ R’.
S D’ R’ M’ R’ M’ S’ S’ S’ L’ R’.
D’ X D’ M’ M’ X X.
S D’ X D’, R’ D’ R’, X X X L X D’.
————————————————–
S S S S S L X D’, D’ M D’ D’ X L S.
M F S S D D D D, M F S S D D R-M R.
S S S S S L X D’, D’ M D’ D’ X L S.
M F M F S F M S F.
L L L L L L L R’-M’ R’.
R L…. X X X D’ X L S.
M F M F S F M F.
L D’ R’ M’ F’ M’ F’ R’.

S D’ R’ M’ R’ M’ S’ S’ S’ L’ R’.
D’ R’ M’ R’ M’ D’ X.
S D’ R’ M’ R’ M’ S’ S’ S’ L’ R’.
D’ X D’ X D’ R’-M’ R’.
S D’ R’ M’ R’ M’ S’ S’ S’ L’ R’.
D’ X D’ M’ M’ X X.
S D’ X D’, R’ D’ R’, X X X L X D’.

S D’ R’ M’ R’ M’ S’ S’ S’ L’ R’.
D’ R’ M’ R’ M’ D’ X.
S D’ R’ M’ R’ M’ S’ S’ S’ L’ R’.
D’ X D’ X D’ S’-L’ S’.
S D’ R’ M’ R’ M’ S’ S’ S’ L’ R’.
D’ X D’ M’ M’ X X.
S D’ X D’, R’ D’ R’, X X X L X D’.

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply