Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài anh khác hay em khác – tone Mi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm bài anh khác hay em khác – tone Mi

Cảm âm bài anh khác hay em khác – tone Mi

Tác giả: Khắc Việt
Năm sáng tác: 2014
Thể loại: Nhạc trẻ
Tone : Mi
Nhạc cụ: Sáo trúc
Người viết cảm âm:

Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Do
Có phải em hết yêu anh rổi

Do Re Re Do Fa Sol-La
Em hay nói đi ngươi ơi

Sol Sol Sol Fa Re Sol Do Sol-La
Anh vô tâm hay là anh đã sai

La La Do-Re Re Do Re Mi
Mà dường như ta dần xa cách

Em nói đôi ta không hợp

Em nói anh không còn như trước

Sol Fa Sol Sol Sol
Những tạo sao em ơi

Re2 Re2 Do Do Do
Những lúc ta bên nhau

Sol-La Do-Re Re Re-Fa Mi Re Do Re
Bàn tay em không muốn ôm thật lâu

Re Mi Fa Fa Mi Fa Re Do
Và dường như anh hiểu ra 1 điều

Do Re Re Do Fa Sol-La
Em đả khác xưa nhiều lắm

Re Mi Fa Fa Mi Fa Re Do
Và dường như anh hiểu ra 1 điều

Mi2 Fa2 Fa2 Re2 Re2 Do Re
Em đã hết yêu anh phải không

Re Mi Fa Fa Mi Fa Re Do
Vậy thì anh sẽ bước ra đi

La2 Do2 Re2 Do2 Fa Sol Sol La
Trả lại anh những ngày anh chưa đến

Re Fa Sol Sol Sol
Và khi anh ra đi

Do-Re Sol-La Do
em sẽ nhận ra

Fa2 Fa2 Mi2 Mi2 Re2 Re2 Mi2 Do2 Re2
không ai yêu em như anh đã từng yêu

Leave a Reply