Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài bèo dạt mây trôi (Tone đô)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Cảm âm bài Bèo dạt mây trôi

(Tone đô)

Do2 Do2, Sol2 Mi2 fa2 Sol2, La2 Sol2 Sol2
Mi2 Mi2, Mi2 Re2 Mi2 Sol2 (Re2) Do2, Do2 Mi2 Re2 Do2 (La) Sol
Sol2 Sol2 Do3 Mi2 fa2 La2 Sol
Mi2 Mi2, m2 Re2 Mi2 Sol2 (Re2) Do2, Do2 Mi2 Re2 Do2 (La) Sol
La Do2 Do2 Re2 Mi2 Mi2, (Re2) Mi2, Mi2 Re2 Do2, Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Do2 Sol
Do2 La Do2 Re2 Mi2 Re2 Re2 Do2

 

Nguồn: Bài hát hay

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply