Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài hát Về quê

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm bài hát Về quê

Cảm âm bài hát Về quê

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Rế Rế Rế Đố La Đố La Sol La
Sol La Rê La Đố Rế
Sol La Rê La Sol La
Đố Sol La La Sol Fa Rê Rê

Sol Sol Sol Fa Sol La La
La Mi La Sol La Đố La
La Sol Fa Sol, La Sol Fa Sol Rê Sol La Đố Sol La
La Đố La Sol Fa Sol La La
La Mi La Sol La Rế Đố La
La sól Mí Mí, Mí Rế Đố , Mí Rế Đố, Rế Đố La, Là Đố Rế

Cảm âm bài hát Về quê

 

Leave a Reply