Hoc Sao Pixcel

cảm âm Đi cấy

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

ĐI CẤY

Lên chùa bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen

Sol rê (rê)mi rê rê sol sol rê (rê)mi rê rê sol

Ăn cơm bằng đen đi cấy sáng trăng

Sol sol rê rê (sol)la si (si)la sol

Ba bốn cô có hẹn cùng chăng có bạn cùng chăng

Sol la sol la fa fa sol la (fa)sol fa sol

Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm

(si)la sol si rế (si)rế si la sol

Chơi trăng ngoài thềm ý rằng cầu cho

(si)rế si la sol si sol sol la

Cầu cho trong ấm êm êm lại ngoài êm

Sol la la (rế)si la (la)sol mi sol

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply