Hoc Sao Pixcel

cảm âm Gửi anh xa nhớ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

GỬI ANH XA NHỚ

Anh xa nhớ anh có khoẻ không

La Son Đô2, La La Son Đô2

Em lâu lắm ko viết thư tay

La Son Đô2, La Đô2 La La

Đầu thư em chẳng biết nói gì

Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2… Đô2 La

Ngoài câu em ở đây nhớ anh vơi đầy

Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Rê2 Đô2 La

Anh hãy cứ yên tâm công tác

La Son Đô2 La La Son Đô2

Em da diết thuỷ chung một lòng

Đô2 Đô2 Rê2… Rê2 Rê2 Đô2 La

Ngày em nghĩ về anh thật nhiều

Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê … Đô La

Để đêm đêm nằm mơ về anh

Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2…Đô2 Son2…

[ĐK]:

Anh đi hoài đường xa

Fa2 Fa2 Đô2 Rê2 Fa2

Em vẫn chờ nơi ấy

Son2 Son2 Đô2 Rê2 Son2

Yêu xa khó lắm Yêu xa nhớ lắm

Son2 Son2 La2 La2…Son2 Son2 La2 La2

Yêu xa cô đơn nhiều lắm

Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Rê2 Son2….

Mong đến ngày gặp nhau

Fa2 Fa2 Đô2 Rê2 Fa2

Dẫu cách trở bao lâu

Son2 Son2 Đô2 Rê2 Son2

Mua bao thuốc lá, mua dăm gói bánh

Son2 Son2 La2 La2…Son2 Son2 La2 La2

Anh sang thưa chuyện cùng em nghe anh

Fa2 Fa2 Fa2 Rê2 Fa2 Son2… Fa2 Fa2.

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply