Hoc Sao Pixcel

cảm âm Hãy ra khỏi người đó đi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
cảm âm Hãy ra khỏi người đó đi

cảm âm Hãy ra khỏi người đó đi

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

HÃY RA KHỎI NGƯỜI ĐÓ ĐI

Cuộc gọi đêm Anh ở đâu

Sol-la-do2-do2-la-do2.

Đến cạnh em ít phút được không?

La-sol2-re2-re2-re2-do2-re2

Người ta đã cùng ai

La-do2-do2-la-do2

Chẳng yêu thương riêng em nữa rồi

Do2-la-la-slo2-sol2-fa-do

Tự dưng thấy buồn lây

La-do2-do2-la-do2..

Khi tưởng em vẫn đang nhiều đắm say.

La-sol-re2-re2-re2-do2-mi2-re2

Thế mới hiểu có ai hay chữ đời.

Do2-do2-la-do2-la-la-sol-sol-fa-do

Vội chạy xe đến đường quen

Sol-la-do2-do2-la-do2.

Thấy mình em cô đơn buồn tênh giữa phố,

La-sol-re2-re2-re2-do2-mi2-mi2

Chưa nói được câu mắt em đã long lanh lệ buồn.

Do2-do2-la-do2-do2-sol-la-sol2-sol2-fa-do

Thì ra em chọn cách cứ lặng im bao lâu để mong ấm êm,

La-do2-do2-la-do2-la-sol-re2-re2-re2-do2-re2-mi2-re2

Chẳng lẽ phải nói điều này với em.

Mi2-mi2-re2-re2-do2-do2-re2-do2

[ĐK:  Khi biết người đổi thay đã yêu cả em với ai

Mi2-sol2-mi2-sol2-mi2-sol2-re2-mi2-re2-mi2-re2

Phải ra đi thôi em ơi nếu anh là em.

Do2-mi2-mi2-mi2-mi2-mi2-sol2-do2-la-do2

Dù cho, có thể em sẽ đau đớn

Do2-re2-mi2-sol2-mi2-sol2-mi2

Nhưng tháng năm sẽ phai

Son2-re2-mi2-re2-mi2

Còn hơn níu kéo chỉ thấy cay đắng một đời.

Do2-mi2-mi2-mi2-mi2-mi2-mi2-re2-do2-do2

Hãy ra khỏi người đó đi.

La-do2-re2-do2-re2-do2

Vì em ơi, khi nhạt phai

Sol-la-do2-do2-la-do2.

Nghĩ mà xem không ai cầm tay đến sáng

La-sol-re2-re2-re2-do2-mi2-mi2

Và em đã dành hết những yêu thương

la-do2-do2-la-do2-do2-sol-sol

Nhưng lấy lại gì?

Fa-fa-do-do

Ngoài kia sẽ tìm thấy một người mang cho em nhiều hạnh phúc hơn

La-do2-do2-la-do2-la-sol-re2-re2-re2-do2-re2-mi2-re2

Đến lúc phải nói điều này với em.

Mi2-mi2-re2-re2-do2-do2-re2-do2

 

 

Leave a Reply