Hoc Sao Pixcel

cảm âm Hoa cài mái tóc

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

HOA CÀI MÁI TÓC

Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng quắt
Mi mi la do2 la mi2 mi2
Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình
Re2 re2 re2 mi2 la sol la
Lệ mừng nhòa đôi mắt long lanh
Re re mi la la-do2 si si
nghe tin con vẫn còn ngày xanh
xb xb xb do2 sol mi la

Một cành hoa em cài mái tóc
Anh đưa em qua quãng đường dài
Về thành đô anh mua áo cưới
(Re re la do do re-mi mi)
Ta thương nhau xây dựng ngày maị

ĐK:

Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đừng phai
La la re, fa fa do, la la re, mi mi la
Xin em đừng qua vùng cỏ hoa
Do2 do2 la do2 la la-mi2 re2
Xin em đừng, đến những nơi chim xanh hoan ca
Fa2 fa2 re2 la2 la2 mi2 mi2 mi2 mi2 mi2

Vì tình nào không vào đam mê
Mi mi la do2 la mi2 mi2
Anh xin em giữ trọn lời thề
Re2 re2 re2 mi2 la sol la
Tình mình nghèo người đời khen chê
re re sol xb sol do2-re2 re2
Ta thương nhau giữ trọn tình quê
Do2 do2 do2 do2-re2 re fa sol

cam am 2 danh cho sao sol

** Cảm âm Hoa Cài Mái Tóc
Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng quá
Là là rê fa rề lá lá
Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình
son son son la re re re
Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh
fa fa la re re fa fa
nghe tin con vẫn còn ngày xanh
mi mi mi son đo# la rê

Một cành hoa em cài mái tóc
là là rề fa rề lá lá
Anh đưa em qua quãng đường dài
son son son lả rề rề rề
Về thành đô anh may áo cưới
fa fa la rê rê fa fa
Ta thương nhau xây dựng ngày maị
mi mi mi son đô# la rê
ĐK:

Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình,
rê rê sòn , la la rề, rê rê sòn
tình mình đừng phai
sòn la rề
Xin em đừng qua vùng cỏ hoang
fa fa rề fa rề fa_la son
Xin em đừng, đến những nơi chim xanh hoan ca
sib sib son đố đố la la la la la

Cuộc tình nào không vào đam mê
Anh xin em giữ trọn lời thề
Tình mình nghèo người đời khen chê
Ta thương nhau giữ trọn tình quê

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply