Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Kiếp đỏ đen

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

KIẾP ĐỎ ĐEN

Giờ ta chẳng còn chi

rề la la sol la

Mãi trắng tay mà thôi

sol lá sol fà sol

Đời bạc gian lắm phủ phàng
fa rề fa sol lá mì

Tiền khó kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết
rề lá lá sol lá sol la rế đô rế

Tay không trắng tay lại về không
đô đô rế đô la sol la
Đời phiêu lưu là thế
rề la la sol la

Không biết đến ngày mai

sol lá sol fà sol

Nên giờ đây mới đắng cay

fa rề fa sol lá mì

Ngồi trước tắm gương sáng rọi vào đó mới thấy
rề lá lá sol lá sol la rế đô rế

Thân xác hoang tàn không nhận ra
rê mí rê đô đô là rê
Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây

rê rê rê đồ rê đô đô đô là đô

Kiếp sống không nhà không người thân
rế rế đô là la sol la

Ta mang bao tội lỗi
rê rê rê đồ rê

Người ơi ta đâu còn chi
là mi mi mi rề mi

Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen
fa’ fa’ fa’ mi rê đồ rê

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply