Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Mùa Xuân Của Mẹ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Cảm âm Bài hát Mùa Xuân Của Mẹ

F-S D2, D2-R2 F2 D2 Sib S-D2 s-F
Mẹ ơi! Hoa Cúc hoa Mai nở rồi
R-D F, F-S D2 D2 L-S D2 D2
Đời con! Giờ đây đang còn lênh đênh
D2-R2 S2 S2-L2 F2 F2 S2-F2 R2 R2
Đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn
F2-S2 R2 R2 F2-S2 D2 D2
Áo trận sờn vài bạc mầu
l-S R2 D2 D2 R2 F2 S2
Nhìn xuân về, lòng buồn mênh mang!

F-S D2, D2-R2 F2 D2 Sib S-D2 s-F
Ngày đi, con hứa xuân sau sẽ về
R-D F, F-S D2 D2 L-S D2 D2
Mà nay, đã bao xuân rồi trôi qua?
D2-R2 S2 S2-L2 F2 F2 S2-F2 R2 R2
Giờ đây chắc mẹ già tóc bạc nhiều
F2-S2 R2 R2 F2-S2 D2 D2
Sớm chiều vườn rau vườn cà
l-S R2 D2 D2 R2 F2 F2
Mẹ biết nhờ cậy vào tay ai

R2 R2, R2-F2 Sib D2-R2 S-D2 R2 R2
Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân
R2-F2 Sib, Sib-D2 F-S D2 D2
Thoáng mùi Mai nở đâu đây
L-S F D F S S
Ru hồn lạc loài chơi vơi!

M2 M2 M2-S2 D2 R2-M2 L-R2 M2 M2
Khi xưa, nhớ ngày binh lửa chưa sang
M2 S2 D2 D2-R2 S-L R2 R2
Bếp hồng quây quần bên nhau
Si-L S R S S-L D2
Nghe mẹ kể chuyện đời xưa?

F-S D2, D2-R2 F2 D2 Sib S-D2 s-F
Mẹ ơi! Con hứa con sẽ trở về!
R-D F, F-S D2 D2 L-S D2 D2
Dù cho! Dù cho xuân đã đi qua
D2-R2 S2 S2-L2 F2 F2 S2-F2 R2 R2
Dù cho! Én từng bầy bay về ngàn
F2-S2 R2 R2 F2-S2 D2 D2
Dẫu gì rồi con cũng về!
l-S R2 D2 D2 R2 F2 S2
Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi….!!!

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply