Hoc Sao Pixcel

cảm âm Ngôi sao lẻ loi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NGÔI SAO LẺ LOI

Đêm nay anh ngồi đây nhìn trời sao anh nhớ em.
mi mi mi rê mi. rê mi sol, sol sol, la sol.

Nhớ đến những lúc xưa ta hay ngồi.
la… la la la sol, sol fa mi.

Đặt bàn tay em trong tay anh

la đồ rê rê rê rê rê.

nguyện tình yêu ta mãi xanh.
rê mi sol, sol sol, la sol

Sao trên cao chứng nhân em và anh.
đố đố đố đố si, la sol la.

Ngôi sao anh lẻ loi nhìn về nơi phương xa có em.

mi mi mi rê mi. rê mi sol, sol sol, la sol.
Có chút ánh sáng nơi xa chân trời.

la… la la la sol, sol fa mi.
Giờ bàn tay em trong tay ai,

la đồ rê rê rê rê rê.

lời thề xưa nay đã phai,

rê mi sol, sol sol, la sol

sao trên cao khóc cho duyên tàn mau.

đố đố đố đố si, la sol la.

DK

Dù trời mưa hay bão tố vẫn có anh nơi đây mãi nhớ.
mi sol la. la si đố. si la sol, la si, đố đố.
Vẫn mong ánh sao soi bước em quay về.

la sol, la sol, sol la, sol fa mi.

Về bên anh như lúc xưa,

la đồ rê rê rê, la rê.

dù ngàn năm chờ mong hóa đá thời gian.
rê mi sol … la sol, đố đố la si.

Ngày người đi mưa phủ lối

thấm ướt nơi tim anh mỗi tối.

Ước mong nắng mai lên xóa tan đêm dài.

Lời thề xưa như vẫn đây,

nghìn trùng mây hỡi em nhớ chăng nơi này.

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply