Hoc Sao Pixcel

Cảm âm sáo trúc – Hẹn một mai – Bùi Anh Tuấn

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 2,00 out of 5)
Loading...

HẸN MỘT MAI

Có con đường nào bước qua, ta đến mang em món quà

La Fa Rê Rê La Sol Fa Sol Fa Fa Mi Đô

Hẹn hò yêu thương ta say đến già

Đô Rê Mi Fa Mi Mi Sol Đô

Nắng mưa là chuyện nắng mưa ai biết con tim đã vừa

La Fa Rê Rê La Sol Fa Sol Fa Fa Mi Đô

Chạm đến hạnh phúc hay mà chưa

Đô Sib Sib La Sib La Sol Fa

Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh

Fa Mi Fa Đô2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Fa Fa

Giữ gìn là trọng trách đôi vai anh thêm sức mạnh

Fa Mi Fa Đô2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 La

Tin tưởng là lời hứa sau bao lâu vẫn tìm nhau

Fa Mi Fa Đô2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Fa Sol

Anh chẳng hứa sẽ sang giàu

Fa Mi Đô2 Sib La Fa

Chỉ hứa yêu dài lâu

Rê Đô2 Sib Fa Sol

Lỡ mai rời xa ai biết được

La Sol Fa Rê2 Mi2 Fa2 Đô2

Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương

La Đô2 Đô2 Sib Fa Fa Sol Sib La La

Mất nhau ngoài kia không với kịp

La Sol Fa Rê2 Mi2 Fa2 Đô2

Về ánh hoàng hôn nơi có đôi tim cùng nhịp

La Đô2 La Sib La Sol Sol Fa Fa

Gửi phản hồi