Hoc Sao Pixcel

Cảm âm sáo trúc – Một nhà

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm sáo trúc – Một nhà

Cảm âm sáo trúc – Một nhà

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

MỘT NHÀ

Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường

Mi2 Mi2 Mi2 Đô2 Đô2 Si, Rê2 Đô2 Si Si Si La

Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ

Đô2 Đô2 Si Sol La Đô2, Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Đô2

Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui

Mi2 Mi2 Mi2 Đô2 Đô2 Si, Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Sol2 Mi2

Nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời

Mi2 Mi2 Đô2 Sol La, Mi2 Rê2 Rê2 Đô2 Đô2

Vẫn ánh mắt ấy sáng long lanh

Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Rê2 Rê2

Như trời cao mây trắng trong lành

Rê2 Đô2 Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2

Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh

Mi2 Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 Fa2 Mi2 Rê2 Si Đô2 Rê2 Đô2

Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa

Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Đô2 Rê2

Cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa

Đô2 Đô2 Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Sol2 Rê2-Đô2

Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa

Mi2 Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2, Mi2 Rê2 Đô2 Si Đô2 Rê2 Mi2 Đô2

Ta giờ đây chung trời mây ta cùng đón tương lai

Mi2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Fa2 Mi2 Rê2

Tay cầm tay ta cùng vui say chân bước đường dài

Rê2 Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Đô2 Đô2

Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu

Mi2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 Mi2 Rê2 Đô2

Chúng ta sẽ về chung một nhà

Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Đô2

Dẫu gian khó dẫu mưa gió ta cùng đón ngày mai

Mi2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 Mi2 Đô2 Rê2

Ta thường nghe sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại

Rê2 Đô2 Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 Đô2 Rê2 Sol2 Mi2

Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu

Mi2 Rê2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 Mi2 Rê2 Đô2

Chúng ta đã về chung một nhà

Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Đô2

Leave a Reply