Hoc Sao Pixcel

Cảm âm thói đời

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Cảm âm thói đời

Đường thương đau đầy ải nhân gian
L D2 D2 M D2-R2 D2 D2
ai chưa qua chưa phải là người !
M2 M2 M2 M2 L D2-L S-L
Trong thói đời, cười ra nước mắt !
S2 L2 L, L M2-S2 L2 L2
Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu.
M2 S2 M2, L D2 L M2
Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao,
M L D, D2 L-M2 D2 D2
còn gian dối cho nhau.
L R2-M2 S2 F2 M2
Người yêu ta rồi cũng xa ta
L D2 D2 M D2-R2 D2 D2
nên chung thân ta giận cuộc đời !
M2 M2 M2 M2 L D2-L S-L
Đôi mắt nào từng đêm buốt giá !
S2 L2 L, L M2-S2 L2 L2
Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở,
M2 S2 M2, L D2 L M2
Tiền đổi thay khi rủ cơn mê
M L D, D2 L-M2 D2 D2
để chua xót trên bước về !
L R2-M2 S2,M2-R2 M2-S2 L
Rượu trần ai gọi niềm cay đắng.
D2 D2 S2 D2 M2 S2-L2 D3
Những suy tư in đậm đường hành,
M2 D3 L2 L2, L2 R2-M2 D2 L
Mình còn ai đâu để vui
M L D2, D2 L D2
khi trót xa vũng lầy nhân thế.
M2 S2 M2, R2 L R2 M2
Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi.
L M2-R2 D2,M L D2 R2 M2 D2
Bạn quên ta tình cũng quên ta
L D2 D2 M D2-R2 D2 D2
nên trong đêm thui thủi một mình !
M2 M2 M2 M2 L D2-L S-L
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát,
S2 L2 L, L M2-S2 L2 L2
Nghe xót xa ngồi lên tròng mắt.
M2 S2 M2, L D2 L M2
Đoạn buồn xa ta đã đi qua.
M L D, D2 L-M2 D2 D2
Ngày vui tới, ta vẫn chờ.
L R2-M2 S2,M2-R2 M2-S2 L

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply