Hoc Sao Pixcel

cảm âm Thương nhau lý tơ hồng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

THƯƠNG NHAU LÝ TƠ HỒNG

Từ miền nam anh ngược ra bắc
La la Mi. Mi Re Mi Sol..
Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông.
Mi Mi Mi-Re Do la Mi Sol Do Re..
Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn
Si si Re sol si si..mi mi ..
Anh ra đón nàng với cả yêu thương.
Si si Re sol la mi-la Do la Do…
Này ngựa ô kiêu vàng anh khớp
La la Mi. Mi Re Mi Sol..
Xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi
Mi Mi Mi-Re Do la Mi Si Do Re..
Băng qua núi đèo cao cao chập chùng
Si si Re sol si si..mi mi ..
Đưa nàng về vinh xao xuyến lý chung tình.
La mi mi-la Do Re Mi Mi Re-Do la….
ĐK:
Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo
(Vuốt từ Fa-La)La Sol Sol La Sol Sol Re Sol La…
Xe chỉ luồng kim thiếp thương chàng từ lâu
La Sol Sol La La Sol Re Mi Sol…
Áo bay… ai đã qua cầu
Mi-Sol Mi-Sol Re…Si Re si-la sol…
Đôi mình… duyên tình đậm sâu.
Si-Re si-Do mi…La mi la Do….
Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo
La Sol Sol La Sol Sol Re Sol La…
Đến hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen
La Sol Sol La La Sol Re Mi Sol…
Gió đưa… bông lúa trên đồng
Mi-Sol Mi-Sol Re…Si Re si-la sol…
Thương nhau… thương nhau lý tơ hồng
Si-Re si-la si… si si Mi Re-Do la…
Tơ hồng…(tơ hồng) quan họ người ơi
La-Do3 La-Sol Re…Sol Re Sol La…
tơ hồng…(tơ hồng) ngựa ô,ngựa ô.
La-Do3 La-Sol Re… Sol La Sol La…
Tơ hồng…(tơ hồng) quan họ người ơi
La-Do3 La-Sol Re…Sol Re Sol La…
tơ hồng…(tơ hồng) ngựa ô,ngựa ô.
La-Do3 La-Sol Re… Sol La Sol La…

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply