Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Áo Mới Cà Mau

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 3.93 out of 5)
Loading...
Cảm Âm Áo Mới Cà Mau

Cảm Âm Áo Mới Cà Mau

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Nghe nói Cà Mau xa lắm
La Do2 Mi La Si Do2
ở cuối cùng bản đồ Việt Nam
Si Mi2 La , Sol2 Mi Do Re
Ngại chi đường xa không tới
La Re La Re Mi Sol2
về để nói với nhau mấy lời
Mi La Si , La Sol La Mi
Xuôi máy chèo sông ông Đốc
La Do2 Mi La Si Do2
đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau
Si Mi2 La Sol Mi La Do Re
xuồng ghe ngày đêm không ngớt
La Re La Re Mi Sol2
người Cà Mau dễ thương vô cùng
Mi La Sib , Mi Re Do La

Dk :
Về Cái Nước, Đầm Dơi
La Do Mi2 Do Re
nghe ai ru câu ơi hời
Re Re Re Re Do La
thương em đừng để duyên lỡ thời
Fa Fa , Mi La2 Fa , Mi La2 Re
tội nghiệp ghê nghe sắc se con tim tôi.
La Do Re , Mi La2 Fa , Mi Do Re
Chừng nào về Năm Căn
Mi Mi Mi La Sib
nhớ nhau qua lại cũng gần
Re’ Sib La Sol La Mi
một lần về U Minh
Mi Re Mi La Sib
nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau
Sib Mi2 Re Do2 Mi Do La..

Leave a Reply