Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài câu hò bên ven bờ hiền lương – Tone do

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Do2 Do2 La-Sol Fa Do2
Bên ven bờ Hiền Lương
Do2 Mi2-Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Do2
Chiều nay ra đứng trong về
Do2 Sol Do2 Sol Fa Do2
Mắt đượm tình quê
Do2 Do2 Sol Do2 Sol Fa Do2
Đôi mắt đượm tình quê

Mi2-Fa2 Fa2 Do2 Sol Fa2
Xa xa đoàn thuyền nam
Fa2 Sol2 Fa2 Sol2-La2 Sol2 Fa2 Do2
Buồm căng theo gió xuôi dòng
Do2-Fa2 Re2 Re2 Do2 Sib
Bỗng trong sương mờ
Do2 Do2 La-Sol Do2 La Sol Fa
Không gian trầm lặng nghe cầu hò

Do2 Mi2-Fa2….
Sol2 La2 Sol2 Fa2 Mi2 Fa2
Mi2 Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2
Do2 La-Sol Sol Mi-Sol
Do2 Do2 Sol-Do2 La Sol Fa
La2 Sol2 Fa2 Do2 Re2 Do2 La Sol
Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Sol2 Do3…
La2 Sol2 Do2 La Sol Fa2…

Do2 Do2 Sol Fa Do2
Fa2 Fa2 Do2 Sol-Fa Do2-Fa2
Fa2 Do2 Fa2 Sol2 Sol2#
Sol2 Do3 La2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Mi2 Fa2
Do2 Do2 Fa2 Sol2 Sol#
Sol2 Do3 La2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Mi2 Fa2

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply