Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài giận hờn 2

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Re2 ĐÔ RẾ LA ĐỐ FA SOL LA
Cớ sao chúng mình không còn chung bước

Mi2 Fa2 Mi2 La, Fa La Re2
Khi biết đôi mình vẫn còn thương

Fa Si Si Re2 Si Fa, Fa Sol La Do2 La Re
Nhìn nhau không nói nên lời , Mà như đã cách xa vời

RÊ ĐO RÊ LÀ RÊ FA RÊ LA
Có ai biết được tình yêu là thế

RẾ ĐÔ RẾ LA ĐỐ FA SOL LA
Nói anh đã hẹn nhưng rồi không đến

MÍ FÁ MÍ LA, FA LA RẾ
Ai biết ông trời làm lệ rơi

FA SI SI RẾ SI F, FA SOL LA ĐÓ LA RÊ
Tại anh không đến nơi hẹn, Để người ta trông đứng trông ngồi

RÊ ĐO RÊ LÀ RÊ LA SOL RÊ
Để người ta chờ rồi ngóng trông hoài

ĐK:
RẾ RẾ MÍ ĐỐ, RẾ LA ĐỐ FA SOL LA
LÀ RÊ SOL SIB LA FA SOL SIB LA,
LA LA RẾ LA RẾ FÁ LA, LA LA LA RẾ FA LA RẾ

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply