Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài hát Cô Gái Mở Đường

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Cảm âm bài hát Cô Gái Mở Đường

La Đố đồ Fa, Đô Đô rế rế….
Fá fá rê rê-đô là đô-rế đô-sòn….
sòn la la, la-đố đố rề fa…
fa-son rề đồ, đồ fa son Đố đố….
Rê Fá-rê rê fá, rê đồ rê, đô là-đô-rế-đô-sòn….
Fà son son lá son–fa… fà đố la, son lá-son fa-rề…..
Rê Rê Rê-đô là, đô đô mi-rề Đô-Rế….
đô đô đô rế, rế đô là-đô-rế-đô-sòn…
sòn la la, la la-đố rề fa..
sòn la đố la son fà rề Rế Rê-đô-rê….
la đố la sòn-la đố fa-rề….
lặp lại….
câu kết:
la đố la sòn-la mí….. Són fa-rề….

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply