Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài hát Giấc Mơ Trưa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 votes, average: 2.24 out of 5)
Loading...
Cảm âm bài hát Giấc Mơ Trưa

Cảm âm bài hát Giấc Mơ Trưa

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Mi Rê Đồ Rê Sol
Rê Sol Đố Đố, Rê Sol Rế Rế
Mí Rế Đố Rế La, La Rê Đố Rế Sol
Mi Rê Đồ Rê Sol
Rê Sol Đố Đố, Rê Sol Rế Đố
Mí Rế Đố Rế La, La Rê Đố Rế Sol
ĐK :
Sol Sól Mí Mí Mí Rế Đố Rế Đố
Sol Sól Mí Mí Mí Rế Đố Rế Mí
La Mí Rế Rế Rế Đố La Đố Rề
La Mí Rế Rế Rế Đố La Đố Sol
Sol Sól Rế Đố .

3 Comments

  1. trần văn thịnh Tháng Tám 8, 2016 Reply
  2. BànG Hoàng Đế Tháng Sáu 28, 2017 Reply

Leave a Reply