Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài hát Ngày xuân long phụng xuân vầy

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...

Cảm âm bài hát Ngày xuân long phụng xuân vầy

Đồ Đố2 Đố2 Là Si Đố2 Sol Sol

Lá Sol Fà, Fà Sol La Rế2 Đô2

Rế2 Fà Fà, Fà Rế2 Đô2 Rế2 Fà

Rề Fa Si La Sol Fà Lá Lá Sol

 

Đồ Đố2 Đố2 Là Si Đố2 Sol Sol

Lá Sol Fà, Fà Sol La Rế2 Đô2

Rế Fà Fà, Fà Rế Đô Rế Fà

Rề Fa Si La Sol Rề Fa Fa Fa

ĐK:

La Đố2 La Sol

Lá Sol Fà, Fà Sol Lá Đồ

Rề Fa Sol Đồ

Fà La Đố2 La Sol, Fà Lá Fà Sol

 

La Đố2 Lá Sol

Lá Sol Fà, Fà Sol Lá Đố2

Rế2 Rế2 Fà , Fà Fà Rế2 Đô2 Rế2 Fà

Rề Fa Si La Sol Rề Fa Fa Fa

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply