Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài hát Nhật ký của Mẹ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 3,90 out of 5)
Loading...

La SoL La Fá, La SoL La Mí, La SoL La Rế Đố Sib La
La SoL La Rê, La SoL La Rê
La SoL Fa Đô Đô Rế La
La SoL La Fá, La SoL La Mí, La SoL La Rế Đố Sib La
La SoL La Rê, La SoL Fa Mi
Fa Mi Đô Fa SoL Mi Rê
ĐK :
Rế Mí Fá Fá Fá SóL Mí
La Đố Rế Rế Rế Fá Đố
La SoL Fa Rê SoL La Đố
La SoL Fa SoL SoL La SoL
Rế Mí Fá Fá Fá SóL Mí
La Đố Rế Rế Rế Fá Đố
La SoL Fa Rê SoL La Đố
Mí Rê Đố Rê

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

One Response

  1. Nguyễn Công Nhật Tháng Tám 18, 2016 Reply

Leave a Reply