Cảm âm bài hát Nhật ký của Mẹ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 votes, average: 3,27 out of 5)
Loading...
1
545
Cảm âm bài hát Nhật ký của Mẹ
Cảm âm bài hát Nhật ký của Mẹ

La SoL La Fá, La SoL La Mí, La SoL La Rế Đố Sib La
La SoL La Rê, La SoL La Rê
La SoL Fa Đô Đô Rế La
La SoL La Fá, La SoL La Mí, La SoL La Rế Đố Sib La
La SoL La Rê, La SoL Fa Mi
Fa Mi Đô Fa SoL Mi Rê
ĐK :
Rế Mí Fá Fá Fá SóL Mí
La Đố Rế Rế Rế Fá Đố
La SoL Fa Rê SoL La Đố
La SoL Fa SoL SoL La SoL
Rế Mí Fá Fá Fá SóL Mí
La Đố Rế Rế Rế Fá Đố
La SoL Fa Rê SoL La Đố
Mí Rê Đố Rê

1 BÌNH LUẬN

Gửi phản hồi