Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài hát Tình Ca Tây Bắc

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Sol Đố Rế Mí Sól Lá Mí Mí Rế Mí Rế Đố La
Sol Sol La Mi Rê Mi Sol La Đố Mí Rế Đố Rế
Mí Mí Sól Lá Mí Rế Đố La La La Sol La Sol
Sol Sol La Rê Sol Sól Mí Rế Đố La Đố
Sól Mí Mí Sól Lá
Mí Rế Mí Sól Mí Rế Mí
Mí Rế Đố Rê Mí Rê Đố La Đố La Sol La
Mí Rế Đố La Mí
Sól Lá Mí Sól Lá, Mí Sól Sól Lá Sól Mí Rế
Đố La Đố La Sol, Mí Rế Mí Sól La…(Luyến)……Sol
ĐK :
Sol Sol La Sol La Đố, Mí Rế Đố, Đố La Sol
Sól Lá Sól Sól, Sól Lá Mi Rê Mi Sól Mi
Rế Rế Đố Rế Mí Rế Đố La Sol La Sol
Sol Sol La Sol Rê Sol Sól Mi Rê Đô La Đố
Sol Sol La Sol La Đố, Mí Rế Đố, Đố La Sol
Sól Lá Sól Sól, Sól Lá Mi Rê Mi Sól Mi
Rế Rế Đố Rế Mí Rế Đố La Sol La Sol
Sol Sol La Sol Rê Sol Sól Mi Rê Đô La Đô.

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply