Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài hát Tình yêu lung linh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm bài hát Tình yêu lung linh

Cảm âm bài hát Tình yêu lung linh

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

La rê rê rê la đô đô, sol la sib sib đô rê la

Rê đô đô rê mi,la đô mi đô đô rê rê

La rê rê rê la đô đô, sol la sib rê đô rê la

Fa rê rê rê, mi đô đô đô, mi mi rê mi đô rê rê

Mi fa sol sol sol rê sol, rê mi fa fa fa la fa

Đô rê mi đô rê mi đô đô rê la

Mi fa sol sol la sol la sol

Rê mi fa la fa-fa sol fa

Mi mi mi mi mi mi mi mi sol la

La fa fa la fa fa la fa fa la sol fa sol, fa mi rê la

Fa rê rê fa rê rê mi đô đô mi rê đô rê, la sol la

La fa fa la fa fa la fa fa la sol fa sol, fa mi rê la

Fa rê rê fa rê rê mi đô đô mi rê đô rê

Leave a Reply