Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài hát Xuân Này Con Không Về

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Fa Sol Fa Đô Đô Fa Sol Đố Đố
Đố Rế Đô Sol Sol Đố Rế Fá Fá
Fá Sól Fá Đố Đố Rế Sól Đố
Đố Rế Đố Fa Sol La, Sol Đố Đố Đố La Sol Fa Sol
Fa Sol Fa Đô Đô Fa Sol Đố Đố
Đố Rế Đô Sol Sol Đố Rế Fá Fá
Fá Sól Fá Đố Đố Rế Sól Đố
Đố Rế Đố Fa Sol La, Sol Đố Đố Đố La Sol Đố Fa
ĐK :
Fá Rế Đố Sib Đố Sol Đố Rế
Rế Đố Sol Đố Fa Sol Đố, La Sol La Đố Fa Rê Fa Sol
Đô Rê Fa Sol Sol Sib Đố Đố
Mí Rế Đố Đố Sol Đố Rế Mí, Mí Rế Sól Sól Fá Sól Đố

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply