Hoc Sao Pixcel

Cảm âm chuyện tình người đan áo

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Có người con gái,đông về đan áo ấm ra sa trường.

rê_Mi Là Đồ_rê Mí, La Mi La Sí si_Rế Đô Si

Là Ước mơ không nhiều mong niềm vui bé bên phương trời xa

mi_La Fa Mi Rề Rê rê_Đồ Rê Mí mi_La fa_Mi Rề Mi

Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đan áo,

La La La la_Đố Mì Mì La Đồ Đồ Rê Mí

một vầng trăng xế bóng chia đôi

Là Là Đô Là Mí Rê Rê Áo

đan chưa rồi, lỡ mùa đông về giá lạnh người đi

Sí Rê Sí La Sol, Sí Rê Si La Mì Mì La Rề Mi Đồ La )

…………………………………………………………………..

Mùa đông !ai đan áo gửi đi

mì_Sol La ! La La Đô mi_Sol La

Mùa đông ai mơ ước đời mặn nồng

mì_Sol la, La_sol La Đô Mì_Sol mi_Rề_Mì

như chim chiều về có đôi

Rê_mí_Rê Đồ Là Đô mí Rê

để mưa gió về đừng lạnh lùng

Rề La… Đố Mì mì Mì_rề Mì

để em trong bao ngày xa cách

Mì_La Rê Rê Rê Đồ Rê MÍ

Đan mộng đẹp vào chiếc áo mùa đông

Đô Là Là.. La Đô Đô Là Si

cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tười

La Đố La Mì Đồ Mì La La sol La

Lá rơi mấy mùa, là mấy đông em chờ

Mí Rê Mí Sì#, Sì Rế Đô Si Là

…………………………………………………………….

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply