Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Giã Từ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...

Mì là đô đô đô
rê-mí là là sòn là
đồ sol lá mì mì mì
mi lá mi rê
rê đồ rê mí
mì mì sib là sib,sib rế rế đô đô
nhắc lại 1 lần nữa

la la la fà la đố mì đồ rê mí
đô đô rê-mí là,là là mí mí rê rê
sib sib sib la sòn si rê mì si là si
sib sib sib la sòn si rê mì la sòn la

mì là đô đô đô
rê-mí là là sòn là
đồ son lá mì mì mì
mi lá mi rê
rê đồ rê mí
mì mì sib là sib,si rế rế đô là

Gửi phản hồi