Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Giã Từ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Mì là đô đô đô
rê-mí là là sòn là
đồ sol lá mì mì mì
mi lá mi rê
rê đồ rê mí
mì mì sib là sib,sib rế rế đô đô
nhắc lại 1 lần nữa

la la la fà la đố mì đồ rê mí
đô đô rê-mí là,là là mí mí rê rê
sib sib sib la sòn si rê mì si là si
sib sib sib la sòn si rê mì la sòn la

mì là đô đô đô
rê-mí là là sòn là
đồ son lá mì mì mì
mi lá mi rê
rê đồ rê mí
mì mì sib là sib,si rế rế đô là

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply