Hoc Sao Pixcel

Cảm âm làng tôi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm làng tôi

Cảm âm làng tôi

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

đồ mi son lá son, sòn đố si la sòn lá son pha mì son
đồ rê mi sòn đố rế mí rê đồ rê đồ sòn mì son đố
đố đố là là sí sí sòn
pha pha lá lá mì rề son
đồ rê mi pha son mi rê đồ đố xí rế sòn đố

Leave a Reply