Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Mấy nhịp cầu tre (tone Rê)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Làng tôi, nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre
Rề son,rê rê rê fá sòn (sòn đô) rê

Làng bên, băng qua kinh nối tình miền quê
Rề (sòn đô),đô đô đô rế rề( sòn đô)

Buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè ,
rề (son la),lá son fà,son (fa rề) son (fa rề )

Lặng mà nghe ai hát đêm về.
Rề sòn đô, siB( đô rế), đô (sib sòn ).

Hỏi rằng, ai nâng niu mấy nhịp cầu tre
Rề son,rê rê rê fá sòn (sòn đô) rê

Lặng nghe, ai ca trong nắng chiều vàng hoe
Rề (sòn đô),đô đô đô rế rề( sòn đô)

Cầu tre bao nhiêu hè vui một câu vè
rề (son la),lá son fà,son (fa rề) son (fa rề )

Để lòng ai quên hết não nề.
Rề sòn đô, siB( đô rế), đô (sib sòn ).

Điệp khúc:
Ai đem bắt nhịp cầu tre
(Fa son) son, lá rề fa (son lá)

Cho chàng là chàng làng bên ấy
son fà rề đồ rề fa (son lá)

Thương em là em ở bên này
son son fà son fa sòn (fà rề )

ờ ơ ớ ớ ờ hơ…
đồ rề fa són đồ rề

Cầu tre, tắc tịch tình tang
sòn (đô rê) , fá sòn đồ rê

Cầu tre tắc tặt tình tình
rề sòn đô, sib sòn fà sòn

Rằng nhớ ở đây
sòn fá sòn rê

Thương nhau mà thương nhau
fa fa rề fa fa

Cởi áo-rề lá đố cho nhau
son (fa son),

về nhà
rê (đồ rê) ,

mẹ hỏi
rê2 rề1

Qua cầu, qua cầu
đô sib sòn, son fa rề

Thưa, rằng thưa, rằng thưa
rê đô rê , đô rê

Qua cầu gió bay…
fa rê , la son la đô son ……..

Nhờ ai, em tôi qua lấy chồng làng bên
Rề son,rê rê rê fá sòn (sòn đô) rê

Nhờ ai, ai đem ngô lúa về ngoài hiên
Rề (sòn đô),đô đô đô rế rề( sòn đô)

Cầu ơi ai đem tình gieo trải khắp miền
rề (son la),lá son fà,son (fa rề) son (fa rề )

Lòng cầu như đôi cánh chim hiền
Rề sòn đô, siB( đô rế), đô (sib sòn ).

Chiều nay trăng sông xanh nhớ nhiệp cầu duyên
Rề son,rê rê rê fá sòn (sòn đô) rê

Cầu ơi, ai đâu quên những chiều thần tiên
Rề (sòn đô),đô đô đô rế rề( sòn đô)

Lòng mong, mai cho dù sông cạn đá mòn
rề (son la),lá son fà,son (fa rề) son (fa rề )

Chỉ cầu kia muôn kiếp vẫn còn
Rề sòn đô, siB( đô rế), đô (sib sòn ).

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply