Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Người ra đi vì đâu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Lặng thầm một mình đong đếm bao nhiêu u sầu.
Fa,Sol Sol Fa Sol Si# Do2 La La Fa Re.
Đợi chờ một người nay đã xa, đã đi về đâu.
Fa,Sol Sol Fa Sol Do2 Fa2 Re2 Fa2 Re2 Do2 Re2.
Yêu nhau làm chi, để cho lệ tràn ướt mi,
Fa2,Sol2 Sol2 Fa2 Sol2, Fa2,Sol2 Fa2 Re2,Do2 Do2 Fa2 Re2.
Cho đau lòng nhau lúc chia ly.
Si# Si# Sol Si# Do2 Si# La…

Từng ngày từng ngày vẫn ngỡ ta luôn bên người,
Fa,Sol Sol Fa Sol Si# Do2 La La Fa Re.
Giật mình ngồi buồn mới biết ta đã không còn em.
Fa,Sol Sol Fa Sol Do2 Fa2 Re2 Fa2 Re2 Do2 Re2.
Em ơi vì sao em lỡ đành lòng bỏ anh,
Fa2,Sol2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Fa2,Sol2,Fa2 Re2,Do2 Do2 Do2,Fa2 Re2.
Cho anh biết nhớ em thật nhiều..
Si# Si# Si#,Do2 Re2 Si# La,Sol Sol..

ĐK:
= = = = = = = = = = = = = = =
Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ, hay tại vì anh đây quá nghèo,
Re2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2, Fa2 Do2 Re2 Fa2 Fa2 Fa2,Sol2,Fa2 Re2.
Chẳng thể trao về em được như lòng em, luôn ước mơ, giấc mơ giàu sang.
Sol Si# Do2 Si# Do2 Si# Do2 Si# Do2, Do2 Do2,Fa2 Re2, Fa2 Re2 Do2 Re2.
Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ, hay tại vì sao em nói đi..??
Re2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2, Fa2 Re2,Do2 Re2 Fa2 Fa2 Sol2, La2 La2,Sol2..??
Để anh sẽ không đau buồn vì yêu em.
Sol2 La2 Si#2 La2 Sol2 Fa2 Re2 Fa2,Sol2 Sol2.

* Để anh sẽ không đau buồn khi mất em…
Sol2 La2 Si#2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Sol2, La2 La2,Sol2…
Người nói đi, Hỡi người….!!!
Sol2 La2,Si#2 La2, Sol2, La2 La2,Sol2….!!!

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply