Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Nhạc Phim Hoa Oải Hương

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm Âm Nhạc Phim Hoa Oải Hương

Cảm Âm Nhạc Phim Hoa Oải Hương

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

L D F L S S L S
F F S L S S L S
R M F S D M F
F S F SIb L S F L S F S
dk:
F S L SIb D2 R2 D2
R2 M2 F2 F2 F2 F2 M2 R2 D2
D2 D2 D2 R2 F F F
R2 R2 R2 D2 F F F
F S L SIB L S F L S F S

F S L SIb D2 R2 D2
R2 M2 F2 F2 F2 F2 M2 R2 D2
D2 D2 D2 R2 F F F
R2 R2 R2 D2 F F F
F S L SIB L S F L S F S F

Leave a Reply