Hoc Sao Pixcel

CẢm âm sáo trúc bài Người ấy

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hôm qua anh thấy ôi người ấy, đang trong tay với cô nào đấy.
m2-m2-f2-s2-m2-r2-s2, -d2-d2-r2-m2-d2-x-r2,m2.
Giật mình nhận ra không phải,, em, chẳng biết em bây giờ đang ở đâu ??
l-l-x-d2-r2-m2,, -d2, -s2-s2-f2-m2-d2-r2-m2-r2 ??
Bao lâu ta đã không gặp nhau, bao lâu chưa hỏi thăm vài câu.
m2-m2-f2-s2-m2-r2-s2, -d2-d2-r2-m2-d2-x-r2,m2.
,,Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này, chẳng biết phải nên làm,, gì đây?
l-l-x-d2-r2-m2-r2-d2, -s2-s2-f2-m2-d2-x-d2 ?
= = = = = = = = = = = = = =
Chờ một lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này.
d2-x-d2-s2-l2-l2-l2, -s2-s2-f2-s2-s2-m2.
Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người,, ấy.
s-f2-m2-f2-m2-f2-m2-d2-r2-m2.
Chờ một lần anh muốn suy nghĩ anh đã làm sai điều gì.
d2-x-d2-s2-l2-l2-l2, -s2-s2-f2-s2-s2-m2.
Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy ??
s2-s2-l2-l2-l2-l2-x2-d3-r3 ??
—————————–
Người ấy có tốt với em yêu em như anh đã từng yêu?
s-f2-f2-f2-f2-m2-m2-m2-m2-m2-r2-d2-r2 ?
Người ấy có biết tính em hay trách móc,, thích nuông chiều.
s-f2-f2-f2-f2-m2-m2-m2-m2,, -d2-d2-x.
Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều,
x-d2-x-l, -x-d2-x-s,
Sao cho lòng vơi bớt đi, bao,, đêm đầy mong.
d2-d2-x-d2-f2-m2, -r2,, -r2-d2-r2.
—————————–
Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không?
s-f2-f2-f2-f2-m2-m2-m2-m2-m2-r2-d2-r2 ?
Người ây có biết quý em hay yêu thương,, em thật lòng.
s-f2-f2-f2-f2-m2-m2-m2-m2,, -d2-d2-x.
Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều,
x-d2-x-l, -x-d2-x-s,
Sao cho lòng vơi bớt đi, nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh…
d2-d2-x-d2-f2-m2, -r2-d2, -f2-m2-r2-x-d2…

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply