Hoc Sao Pixcel

Cảm Âm Sự Thật Sau Một Lời Hứa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Đâu cần em cất bước ra đi
F d f s D l l
Mới biết em không về
D D l s f
Yêu chi để rồi phải xa lạ
Sib Sib f f sls r d
Đâu cần em phải nói em yêu anh
F d f s D l l l
Sẽ chết khi không có anh
D D l s l f
Rồi thất hứa khi không làm được
f R R D D l-s
Hãy im lặng em nhé vì kể từ giờ anh sẽ không tin vào ai
s-l s f s l l l l R F M R l- D
Kể cả anh đây cũng chẳng thể tin anh
l R D D D D f s l
Vì đã có lần đau quá anh đã tự hứa
r s-l s f s l l s l
Anh sẽ không yêu một ai
R F M R D (bỏ chữ Một)
Nhưng đã thất hứa để được yêu em mãi
D R R R D R M F S
Sự thật đã cho anh biết rằng Anh không phải người em tìm kiếm lâu nay
D D F M R D l l l s l D l R D D
Nhưng bởi vì em là người anh muốn tìm
F r m f r f s D l
Dẫu biết yêu nhau không thành chia tay là điều để giải vây
M F M R D l l l s l D R D
Nhưng trong lòng anh đâu muốn như vậy
R R D R D R D l-s
Anh cố giữ em ở lại nhưng ngược lại em tìm cách buông tay
M F M R D ll s s l f R D D
Anh cố mỉm cười quay đi nhưng dằm trong tim người có hay
F r m f s f s s f D l
Câu hứa yêu anh muôn đời nhưng sao giờ đây mỗi người mỗi nơi
M F M R D l l l s-l D l R D
Hỡi người ơi đổi dời được câu hứa.
D-R D R R R M F S
Vậy em hứa để làm gì
D R M R D R

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply