Cảm âm bài giận hờn 2

Re2 ĐÔ RẾ LA ĐỐ FA SOL LA Cớ sao chúng mình không còn chung bước Mi2 Fa2 Mi2 La, Fa La Re2 Khi biết đôi mình vẫn còn thương Fa Si Si Re2 Si Fa, Fa...

Cảm Âm Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè Đô2 Mi2 Si Mi2 La Sol Mi Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây Đô2 Mi2 Si Mi2 Đô2 Sol2 Mi2 Tôi thấy thanh thản như mây trời Đô2 Mi2 Si Mi2 La...
Cảm âm Buồn của anh

cảm ân Bờm ơi

BỜM ƠI Người ơi anh hát riêng bài ca… S M’, M’ S’ R’ Si D’ Tặng em, cô gái anh thầm yêu… D’ L', L' Si' S' R' M' lúc em cười mùa xuân trong anh… D’ Si L, L...
hoc cach di mot minh

cảm âm Học cách đi một mình

HỌC CÁCH ĐI MỘT MÌNH Kể từ giờ thì hai ta đã cách xa L L L L D’ R’ M’ S’ M’ Anh sẽ đi con đường anh không có em đi cùng R’ D’ R’ R’ D’...

Cảm âm bài Anh Còn Nợ Em

Anh còn nợ em fa re re fa Công viên ghế đá sol sol la la Công viên ghế đá do2 do2 re2 re2 Lá đổ chiều êm re2 re sol la Và còn nợ em la la re2 fa2 Dòng xưa bến cũ re2 fa2...

Cảm âm bài Ngày tết quê em

L2 L2 L2 L2 SOL2 L2 SOL2 M2 | M2 M2 M2 M2 R2 M2 R2 D2 | L2 L2 L2 L2 SOL2 L2 SOL2 M2 | M2 M2 R2 D2 SOL L |..... L M2 M2 M2 SOL2...
Cảm âm Buồn của anh

cảm âm Qủa táo nhỏ

Little Apple Cảm âm Little Apple đô đô đô đô đô đô là đô đô đô đô đô đô là sòn sòn sòn sòn sòn la sòn la là là là si đô mí rê đồ rê si si là...
Cảm âm Buồn của anh

cảm âm Sao em nỡ vội lấy chồng

Em có còn yêu anh không, khi không còn như lúc trước La La Sol La Đô2 Đô2, Fa Fa Rê Fa Sol La Mỗi lần bên nhau tay sẽ đan thật chặt, trái đất cũng như...

Cảm âm Cry on my shoulder

Mi Mi Mi Rê Đô Sì Là Rê Rê Rê Rê Rê Đô Sì Là Sòl Đô Đô Mi Mi Mi Rê Đô Sì Là Rê Rê Rê Rê Rê Đô Sì Là Sòl Đô Đô Sol Sol Sol...
Cảm âm lời bài hát Khi cô đơn em nhớ ai

Cảm âm bài khi cô đơn em nhớ ai (tone mi)

Cảm âm bài khi cô đơn em nhớ ai (tone mi)   Mi fa sol sol sol sol sol Mi fa sol sol sol sol sol La si do2 mi mi re mi Sol sol fa fa mi re do, mi...
Cảm âm bài anh khác hay em khác tone mi

Cảm âm bài anh khác hay em khác – tone Mi

Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Do Có phải em hết yêu anh rổi Do Re Re Do Fa Sol-La Em hay nói đi ngươi ơi Sol Sol Sol Fa Re Sol Do Sol-La Anh vô tâm hay là anh...
cam am toi van co don

Cảm âm bài hát Tôi vẫn cô đơn

Tôi vẫn cô đơn, em dù đẹp như mộng mơ Re2 Fa2 Mi2 Re2 Do2 La La Do2 La Re2 Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ Re2 Fa Mi2 Re2 Do2 La Re2 Do2...