dung-bat-anh-manh-me

cảm âm Đừng bắt anh mạnh mẽ

ĐỪNG BẮT ANH MẠNH MẼ Nhiều lần anh thấy nỗi buồn sau nụ cười của em Rê Fa Sol La, Sol Fa Sol Fa Mi Đô Rê Nhìn em bật khóc. anh chỉ lặng im biết nói sao...
trai-tim-cua-em-cung-biet-dau

Cảm âm sáo trúc – Trái tim của em cũng biết đau

TRÁI TIM CỦA EM CŨNG BIẾT ĐAU Trái tim của em rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đây Mi2 Rê2 La Rê2 Mi2 Rê2, La Mi2 Rê2 Sol Rê2 Sol2 Mi2 Vì cho đến giờ chẳng...
Cảm âm Hãy xem là giấc mơ

Cảm âm Hãy xem là giấc mơ

Nhạc dạo Là Mí Rê Đô Là , Si Đố Si SoL Mì Là Mí Rê Đô Là ,Si Đố Si SoL` La Bắt Đầu Mí Rê Mí Mí Rê Đồ SoL Lá SoL Mì SoL La SoL` La Đố...