Hoc Sao Pixcel

Cảm âm WALKING TO HORIZON

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm WALKING TO HORIZON

Cảm âm WALKING TO HORIZON

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
WALKING TO HORIZON
Nhạc Hoa
L D2 R2 F2 R2 D2 L D2 R2
L D2 R2 F2 R2 D2 L D2 L
R2 R2 R2 D2 L S R L S
D2 D2 D2 L S L F M R

L D2 R2 F2 R2 D2 L D2 R2
L D2 R2 F2 R2 D2 L D2 L
R2 R2 R2 D2 L S R L S
D2 D2 D2 L D2 R2 S2 F2 R2

F2 L F2 F2 R2 D2 R2 F2 R2 D2 L
S S F S R F D2 R2 D2 D2
L~ D2 R2 F2 S2 L2 F2 M2 R2 M2 R2 D2 L
S2 S2 S2 L2 D2 L D2 R2 R2

F2 L F2 F2 R2 D2 R2 F2 R2 D2 L
S S F S R F D2 R2 D2 D2
L~ D2 R2 F2 S2 L2 F2 M2 R2 M2 R2 D2 L
S2 S2 S2 L2 D2 L D2 R2 R2

Chú ý ký hiệu trong cảm âm:
Chữ hoa: note chính
Chữ thường: note hoa mỹ (có thể bỏ qua)
– luyến
— chạy ngón
() láy rền.
~ reo lưỡi
hoặc

https://www.saotrucvn.com/threads/cam-am-walking-to-horizon.651/

trích CẢM ÂM CHUẨN

beat có cảm âm dùng
sáo trúc tone Đô C5

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply