Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Xin gọi nhau là cố nhân

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm Xin gọi nhau là cố nhân

Cảm âm Xin gọi nhau là cố nhân

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm: Xin gọi nhau là cố nhân
By Nguyễn Công Thọ

Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên
La re sol la fa2 mi2 re2 do2 re2
Giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh
Re2 fa2 re2 do2 re2 re2 do2 sol la
Gót mòn tìm dư hương ngày xưa
La do2 re re fa sol sol fa sol
Bao nhiêu kỷ niệm êm ái
Sol sol fa fa sol la
Một tình yêu thoát trên tầm tay
La la mi2 sol2 fa2 mi2 re2 mi2
Tôi trở về đây với con đường xưa
La re sol la fa2 mi2 re2 do2 re2
Đâu bóng người thương cố nhân về đâu?
Re2 fa2 re2 do2 re2 re2 do2 sol la
Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa
La do2 re re fa sol sol fa sol
Công viên lạnh lùng hoang vắng
Sol sol fa fa sol la
Ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu
La la mi2 sol2 fa2 mi2 re2

Điệp khúc:
Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay
Re2 fa2 mi2 re2 do2 re2 do2 la fa sol la
Em theo bước về nhà ai
La la do2 re2 re fa sol
Ân tình xưa đã lỡ
Sol fa sol fa sol la
Thời gian nào bôi xóa
La re2 la re2 mi2
Kỷ niệm đầu ai đành lòng quên?
Mi2 re2 la re2 fa sol la re2

Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi
La re sol la fa2 mi2 re2 do2 re2
ray rứt trời mưa bỗng nghe mặn môi
Re2 fa2 re2 do2 re2 re2 do2 sol la
Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi
La do2 re re fa sol sol fa sol
Xin ghi nhạc lòng thương nhớ
Sol sol fa fa sol la
Mình gọi nhau cố nhân u sầu.
La la mi2 sol2 fa2 mi2 re2
Beat gốc: Sáo Sib

XIN GỌI NHAU LÀ CỐ NHÂN
Sáng tác: Hàn sinh

s-L (R) S s-L F2 M2 (R2) D2 d2-R2
Tôi trở về [A] đây lúc đêm vừa [Dm] lên
R2 F2 D2 R2 (R2) D2 l-S s-L
Giăng mắt trời [Bb] mưa phố xưa buồn [F] tênh [Dm]
s-L-R2 m-R F S S F S
Gót mòn tìm [C] dư hương ngày [Gm] xưa
S S F F S L
Bao nhiêu kỷ niệm êm [Dm] ái
s-L L M2 S2 F2 (R2) r2-M2
Một tình [A] yêu thoáng trên tầm [A7] tay

Tôi trở về [A] đây với con đường [Dm] xưa
Đâu bóng người [Bb] thương cố nhân về [F] đâu [Dm]
Tiếng buồn chợt [C] đâu đây vọng [Gm] đưa
Công viên lạnh lùng hoang [Dm] vắng
s-L L M2 S2 F2 M2 m2-R2
Ngọn đèn [A7] đêm đứng im cúi [Dm] đầu

R2 r2-F2 M2 R2 D2 R2 s-L F S-L
Thu đến thu [Bb] đi cho lá vàng lại [Dm] bay
s-L L R2 m-R R-F S
Em theo bước về nhà [Gm] ai
S F S F L, L R2 L R2 M2
Ân tình xưa đã [F] lỡ , Thời [Dm] gian nào bôi [A] xóa
M2-R2 L R2 F S-L R2
Kỷ niệm đầu ai [A7] đành lòng [Dm] quên

Phố buồn mình [A] tôi bước chân lẻ [Dm] loi
Ray rứt trời [Bb] mưa bỗng nghe mặn [F] môi [Dm]
Nỗi niềm chuyện [C] tâm tư người [Gm] ơi
Xin ghi nhạc lòng thương [Dm] nhớ
Mình gọi [A7] nhau cố nhân ưu [Dm] sầu

Chú ý ký hiệu trong cảm âm:
Chữ hoa: note chính
Chữ thường: note hoa mỹ (có thể bỏ qua)
– luyến
— chạy ngón
() láy rền.
~ reo lưỡi

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply