Hoc Sao Pixcel

cảm âm yêu lại từ đầu; sheet yêu lại từ đầu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
cảm âm yêu lại từ đầu; sheet yêu lại từ đầu

cảm âm yêu lại từ đầu; sheet yêu lại từ đầu

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
M M R M S Đ
M M R M S Đ
M S L S S M R
M R M M M S Đ
M P Đ M M R R
M M R M S Đ
R M M R M S Đ
M P S P P M P S

ĐK:
L Si Đ Đ Đ M Si
L Si M L L S P S
L Si Đ Đ Đ M Si
L Si M L S L Đ R
L Si Đ Đ Đ M Si
Si L S L L S P M
…………
L Si Đ Đ Đ M L S L Đ Si
L L Đ R
Đ Si L L

Tự cảm âm nếu sai mọi người thông cảm nha
trích nghia_cp1995

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply