Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Yêu mãi ngàn năm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Cảm âm Yêu mãi ngàn năm

Cảm âm Yêu mãi ngàn năm

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:
Cảm âm Yêu mãi ngàn năm:
R L S F M R D R
R L S L D R S L
D R D R F R D L S L
R F S R F S Sib D L
R L S F M R D L
R L S L D R S L
D R R D R F R D L S L
R F S S L M R M D R
R F S L M R M D R
…………………………………………………………………………………………….

L R M R
R F M M R D L
R F S S F F S L D L S L
L R M R M F M M R D M
L D R R M S M R D R
…………………………………………………………………………………………….

R L S F M R D R
R L S L D R S L
L D R R D R
F R D L S L
R F S S LM R M D R

Nguồn: Sáo Trúc VN

Leave a Reply