Hoc Sao Pixcel

Cảm âm bài Mấy nhịp cầu tre

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Cảm âm bài mấy nhịp cầu tre 
Làng tôi, nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre
la mi2, mi2 mi2 mi2 sol2 la2 la re2 mi2 
Làng bên, băng qua kinh nối tình miền quê 
mi re2, re2 re2 re2 mi2 mi la re2
Buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè 
mi re2, si la sol la-sol mi la-sol mi
Lặng mà nghe ai hát đêm về. 
mi la re2 re2 mi2 re2-do2 la
Hỏi rằng, ai nâng niu mấy nhịp cầu tre 
la mi2, mi2 mi2 mi2 sol2 la2 la re2 mi2
Lặng nghe, ai ca trong nắng chiều vàng hoe
mi re2, re2 re2 re2 mi2 mi la re2
Cầu tre bao nhiêu hè vui một câu vè
mi re2, si la sol la-sol mi la-sol mi
Để lòng ai quên hết não nề.
mi la re2 re2 mi2 re2-do2 la
Ai đem bắt nhịp cầu tre
mi2 mi2 sol2 la re2 mi2
Cho chàng là chàng làng bên ấy
re2-do2 la mi la re2 mi2
Thương em là em ở bên này
re2 re2 do2 re2 mi2 do2 la
ờ ơ ớ ớ ờ hơ…
sol la do2 do2 sol la
Cầu tre, tắc tịch tình tang
mi mi2, re2 mi2 mi2
Cầu tre tắc tặt tình tình
mi re2, do2 la sol la
Rằng nhớ ở đây
la sol2 la mi2
Thương nhau mà thương nhau
re2 re2, la re2 re2
Cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi
la mi2 re2 do2 re2, la sol la la sol la
Qua cầu, qua cầu
re2 do2 la, re2 do2 la
Thưa, rằng thưa, rằng thưa
mi2, re2 mi2, re2 mi2
Qua cầu gió bay…
do2 la mi2 re2

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply