Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Bay giữa ngân hà

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1.00 out of 5)
Loading...
Cảm âm Bay giữa ngân hà

Cảm âm Bay giữa ngân hà

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

 

Bay giữa ngân hà
Mi sol la la sol la sol mi rê mi sol sol mi sol la la sol la sol
Mi rê mi sol rê mi rê đô là đô mi sol mi rê đô đô rê mi si 
Mi rê đô đô mi rê rê rê đô rê mi sol la la sol la sol
Mi rê mí sol sol mi sol la la sol la sol mi rê mi sol rê
Đô rê mi rê mi la la đô rê mi rê mi la rê đố đố đố la đố si
La si đố sol đố rế mí sol đố rế mí sol đố mí rế siosl rế đố mi la đố si
La sol la mi mi la sol la si đố rế mí sosl rế sol đố rế mí sol đố mí
Rế són són són mí rế mí đố đố si la la mí rế đố si rế đố

Leave a Reply