Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Bích Hải Triều Sinh Khúc

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4.33 out of 5)
Loading...
Cảm âm Bích Hải Triều Sinh Khúc

Cảm âm Bích Hải Triều Sinh Khúc

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Mi sol la…DO RE DO la sol la….
DO RE MI…. SOL MI RE DO MI….
SOL MI RE… DO -RE DO –RE, MI RE DO la…
Sol la DO…RE DO la sol la….

MI SOL LA…. DO3 Re3 DO3 LA SOL LA ….
DO3 Re3 mi3…. fa3 mi3 re3 do3 mi3…..
Sol3 mi3 re3… do3 re3 do 3 re3, mi3 re3 do3 LA….
SOL LA Do3… Re3 do3 LA SOL LA….

Fa sol, la sol la – la… DO RE DO RE MI….
DO RE DO RE MI SOL, MI SOL SI# LA.. LA
SOL LA –LA.. LA SI# DO3…. SI# LA SOL…
LA SOL MI FA…SOL FA MI RE la MI….
LA SI# RE3, Mi3 re3 MI3 mi3

MI SOL LA…. Do3 re3 do3 LA SOL LA..
Do3 Re3 Mi3…. Sol3 mi3 re3 do3 mi3….
Fa3 mi3 re3…. Do3 re3 do3 re3 mi3 re3 do3 LA….
SOL LA DO3.. RE3 Do3 LA SOL LA – LA ….

Leave a Reply