Hoc Sao Pixcel

Cảm âm Bốn bể ước thề (Nhạc phim Thủy Hử)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4.40 out of 5)
Loading...
Cảm âm Bốn bể ước thề (Nhạc phim Thủy Hử)

Cảm âm Bốn bể ước thề (Nhạc phim Thủy Hử)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Cảm âm Bốn bể ước thề (Nhạc phim Thủy Hử)

Đô2 la la đô2 sol si la
Sol mi sol la đô2 rê2 rê2
Si la la si sol đô rê
Sol mi sol la mi rê sol mi

Đô2 la la đô2 sol si la
Sol mi sol la đô2 rê2 rê2
Si la la si sol đô rê
Sol mi sol la mi re sol mi

La mi2 , rê2 rê2 đô2 la sol la đô2 đô2 si la la sol mi la sol
Si la la si sol mi rê
Đô rê mi sol , la si
Đô2 si la

Mi2 rê2 , rê2 đô2 la … Rê sol mi
Đô2 là , la sol mi , la mi2 rê2 …
Đô2 đô2 la si mi rê2 si
Sol la mi sol la đô2 rê
Mi2 rê2 , rê2 đô2 la … Rê sol mi
Đô2 la , la sol mi , la mi2 rê2
Đô2 si la đô2 mi rê2 đô2
Sol la mi sol la si la
Sol la mi sol la sol , mi2

Leave a Reply